1.1 | Bolagsbeskrivning

1.2 | Viktiga händelser 2020

1.3 | Nyckeltal

2.1 | Ordförande kommenterar året

2.1 | Vd kommenterar året